M E N U
Ú V O D N Í K
×
R E G I S T R A C E
U P Í R × Č L O V Ě K
V E D L E J Š Í _ P O S T A V A
×
P R A V I D L A
×
R E Á L I E
×
K A R T O T É K A
×
A K C E
×
D I S C O R D
Upozorňujeme, že chat je pro hráče a ne pro náhodné kolemjdoucí, kteří se nehodlají registrovat. Pokud si ani po delší době nezaložíte postavu, budete ze serveru smazáni!


O N L I N E
Uživatelé aktivní za posledních 20 minut.

Pacis


Klan vede upírka jménem Lux Pacis, ačkoli je sama mírumilovnou osobou, klan vede pevnou rukou a porušení pravidel klanu trestá podobně jako její sestra. Nesnese neposlušnost a neloajálnost. Sama zastává názor, že je zapotřebí, žít s lidmi v míru, aby na světě existovala rovnováha. V sídle klanu jsou lidé vítaní, je tam i služebnictvo, ovšem za svou práci dostávají řádný plat a nejedná se pouze o lidi, ale i níže postavené upíry. Upíři v tomto klanu nejsou brutálními vrahy, ale zakládají si na rovnováze.

Starají se o lékařská zařízení ve městě (nemocnice, lékárny), hlídají i drogové dealery, kteří se jim musí zpovídat a platit klanu daň za prodej drog, velice si totiž zakládají na zdraví lidí ve městě. Zaměstnani v klanu jsou různorodá, všichni členove vsak ovládaji alespoň zakládni první pomoc - uči se ji při vstupu do klanu.

V klanu je zakázáno věnovat se povoláním jako je striptérka nebo nájemný vrah a jakkoli prodávat či užívaat drogy.

Noir + 30 do všech dovedností
Obscur + 25 do všech dovedností
Rada starších + 25 do všech dovedností
Vážení členové: + 20 do dovedností
Vyšší upíři: + 15 b do dovedností
Nižší upíři: + 10 b do dovedností


VEDENÍ KLANU

Klan vede přímo Noir Pacis, která si volí svého nejbližšího rádce a ochránce - obscura, a zástupce Pacis v radě starších.

Klan se dělí na několik skupin, které mají různou pozici a postavení v klanu. Jednotlivé skupiny mají na práci určité povinnosti a zodpovídají se pověřeným osobám a Noir.
Lux Pacis
Noir
Maya
Obscur
Systémová postava


RADA STARŠÍCH

Z Pacis v Radě starších obvykle zasedají dva až tři upíři, počet se však může i zvyšovat.


Peter
Systémová postava
Jane
Systémová postava
???
×××


ČLENOVÉ KLANU

Členové klanu Pacis se dělí na nižší, vyšší upíry a vážené členy, každý kdo do klanu vstoupí začíná jako nižší upír a postupně stoupá na vyšší příčky (s požehnáním Noir). S každým postupem v klanu, nebo úspěchem jsou hodnoceni určitou odměnou, členové klanu si mohou řict o nějaký úkol a po jeho splnění ziskat odměnu, jakou může být přeřazení do vyšší skupiny v klanu, nebo i jiné odměny dle úkolu.

VÁŽENÍ ČLENOVÉ

Tato pozice je udělována jen upírům, kteří si ji skutečně zaslouží. Zpravidla jde o upíry, kteří se nějakým vyjímečným způsobem zasloužili o dobrou pověst klanu a nebo se jedná o vysloužilé upíry. Na tuto pozici se nelze dostat splněním obyčejného úkolu.
Tito členové jsou přímo zapojování do věcí klanu a mají na starost ostatní skupiny upírů, kteří jsou na nižší příčce než oni.
Zordpovídají se pouze Noir, Obskurovi a členům rady starších.

???
×××
???
×××
???
×××


VYŠŠÍ UPÍŘI

Na tuto pozici se musí upíři vypracovat, stávají se jimi po nejméně 60 letech, kdy slouží klanu, jako nižší upíři. Mohou se do této skupiny dostat i po splnění jednoho z náročných úkolů, které jim Noir udělí nebo zasloužením se klanu, či lidem města (i na to se tu bere ohled).
Už nemají povinnost pracovat na pozemcích sídla, ale starají se o nižší upíry a lidi, kteří v sídle pracují. Mají povinnost je chránit a udržovat mezi nimi pořádek. Pokud se něco někomu v sídle stane, pohledy padají nejprve na vyšší upíry.
Zpovídají se Kamille, která je jejich zástupkyní před Noir, Obscurem a radou. Pokud vyšší upíři mají nějakou připomínku musí nejprve za ní a ona pak rozhodne, zda je dobré a nutné jít s tím za Noir. To ovšem neplatí, pokud se jedná o vážný případ.

Kamile Carson

Systémová postava
Upirka zodpovědná za Vyšší upíry.
???
×××
???
×××
???
×××


NIŽŠÍ UPÍŘI

Na této pozici začínají všichni noví členové klanu.
Jejich hlavní povinností je starat se společně s lidskými zaměstnanci o pozemky Pacis, udržovat na nich pořádek. Práci kolem pozemků klanu, dělají ve svém volném čase.
Zodpovídají se Paolovi, který je jejich zástupcem před Noir, Obscurem, radou. Pokud nišší upíři mají nějakou připomínku musí nejprve za ním a on pak rozhodne, zda je dobré a nutné jít s tím za Noir. To ovšem neplatí, pokud se jedná o vážný případ.


Papa Paolo

Systémová postava
Upír zodpovědný za Nižší upíry.
???
×××
???
×××
???
×××U Ž I V A T E L

P O Č A S Í
S R P E N × 2 0 1 8
Horko konečně polevuje, upíři si mohou oddechnout od dotěrného slunce a lidem nezbývá než se s létem rozloučit. Většinu dne je slunce zčásti schované za mraky, ale i tak teplota o moc neklesla. K večeru bývá často velké dusno, které předchází nočním srážkám. Ty ochlazují ulice a svěží rána se postupem dopoledne proměňují v další teplé dny.

H R A
C E N T R U M
A R T E M I S
[kavárna]
×
B R O K E N _ D O L L
[nevěstinec]
×
C E N T U R Y
[obchodní centrum]
×
K A M E N N Ý _ S L O N
[nahrávací studio]
×
K R E V N Í _ B A N K A
×
M Í R O V É _ N Á M Ě S T Í
×
N E M O C N I C E
×
N E P H I L I M
[upíří strip club]
×
N U I T _ N O I R E
[divadlo]
×
O B Y D L Í
×
P A R K
×
R A D N I C E & K N I H O V N A
×
Š Ť A S T N Ý _ Ď Á B E L
[upíří bar]
×
U _ J E L E N Í _ H L A V Y
[irská hospoda]
×
U _ S T A R Ý H O _ K O J O T A
[karaoke bar]
×
U L I C E _ Č A R O D Ě J E K
[kouzelné obchody]

Č Á S T _ T E N E B R A E
S Í D L O _ K L A N U
×
A S I J S K Á _ Č T V R Ť
×
H L. U L I C E & U L I Č K Y
×
Č Á S T _ P A C I S
S Í D L O _ K L A N U
×
S T. _ J E R E M Y _ S T R E E T
×
Z A H R A D Y & U B Y T O V N A

O K O L Í
K A P L E & H Ř B I T O V
×
P L Á Ž & M A J Á K
×
R Y B N Í K
[pozemky Pacis]
×
Š I K M Ý _ L E S
×
S L U N N Á _ L O U K A
[pozemky Pacis]
×
Ú T E S Y
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain